đồng phục nghi thức đội

Sắc Ngọc KhangPET 250ml bottleProduct Name:

Sữa Mộc Châu

Product Code:

DCN9

Share Product
Order by email

Mô tả chi tiết:

Chai có dung tích: 905 ml

Nhựa chai: HDPE

Trọng lượng: 44 gam

Đường kính miệng chai: 27.6 mm

Đường kính đáy: 76 mm

Chiều cao tổng: 258 mm


Related Products


Goldden egg bottle 1000ml

Goldden egg bottle 1000ml
Upside down cap

Upside down cap


Yellow & black Pho sauce cap

Yellow & black Pho sauce capChili sauce cap

Chili sauce cap


Flan box's cap 70ml

Flan box's cap 70ml


Milk bottle 1000ml

Milk bottle 1000ml


http://www.joomla.edu.vn